สมาชิกเว็บไซด์
Username:
Password:
 

เมนูของเรา
ข่าวสารต่างๆ
เ้กมส์ออนไลน์
สาระน่ารู้
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
Port งานของเรา Port งานของเรา
เว็บแนะนำ
มหามงคลดอทคอม
Aksaraforkids
Siammetal
 

 

เว็บไดเรคทอรี » วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม » การเกษตร

  การเกษตร คณิตศาสตร์ พลังงาน
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิศวกรรมศาสตร์
สัตวแพทย์ สิ่งแวดล้อม อวกาศ ดาราศาสตร์
อุตุนิยมวิทยา เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยี
เภสัชศาสตร์


  แสดงผล 74 เวบ จากทั้งหมด 2 / 4 หน้า
   หน้า  1   2   3   4  

   ห.จ.ก. เกษตรวัฒนา
   http://www.geocities.com/kasetwattana/
   เป็น นิตยสาร ที่ให้ความรู้ด้าน การเกษตร การปลูกพืช ข่าวสาร ด้านการเกษตร รวมลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

   ส้มปลอดโรค
   http://www.geocities.com/sterileorange/
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ส้ม ปลอด โรค

   สื่อเกษตร
   http://www.agmassmedia.com/
   เป็น บริษัท ที่ผลิตรายการ วิทยุ โทรทัศน์ และ สารคดี ที่เกี่ยวข้องกับวิถี การผลิต และ การตลาด ในภาคการเกษตรของไทย, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถิติ การผลิต การค้า สินค้า การเกษตร ที่สำคัญของไทย

   สารเพิ่มทรัพย์ โดย ดร.ทรงศักดิ์ เกียรติสุข
   http://www.geocities.com/dr_songsak/
   ข้อมูลเกี่ยวกับ สารเพิ่มผลผลิต การใช้ เทคโนโลยี เพื่อ ลดต้นทุน และ เพิ่มผลผลิต นาข้าว 100-200 ถัง ต่อไร่

   สารเพิ่มทรัพย์
   http://www.songsak.cjb.net/
   ให้ความรู้เกี่ยวกับ สารเพิ่มทรัพย์ สารเบ็ดเสร็จ เพื่อปรับปรุง ดิน กันแมลง และ เพิ่มผลผลิต คิดค้นโดย นัก วิทยาศาสตร์ ชาวไทย ชื่อ ดร.ทรงศักดิ์ เกียรติสุข

   สารสนเทศเกษตร
   http://www.ku.ac.th/~nualgri/index.html
   ให้ความรู้เกี่ยวกับ พืช สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ สัตว์ ชนิดต่างๆ รวมถึง เทคโนโลยี ทางด้าน การเกษตร

   สารพันความรู้ สู้วิกฤติ เศรษฐกิจไทย
   http://web.ku.ac.thgri/
   ให้ความรู้ทางด้าน การเกษตร การปลูกพืช ผัก สวนครัว เพื่อเป็นรายได้เสริม หรือเพื่อ ประกอบอาชีพ ยามยาก รวมทั้งเพื่อลด ค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน

   สารพันความรู้ สู้วิกฤต เศรษฐกิจไทย
   http://web.ku.ac.thgri/index.html
   แหล่งข้อมูลพื้นฐานทางด้าน การเกษตร การปลูกพืช ผัก เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ที่ทำให้เกิด อาชีพ การเสริม รายได้

   สัตว์น้ำ และ พืชน้ำ
   http://www.ku.ac.th/fish/mfish.html
   ให้ข้อมูลเกี่ยว ปลาน้ำจืด ปลาทะเล สัตว์น้ำ อื่นๆ ในประเทศไทย และ พรรณไม้ น้ำ ต่างๆ ที่มีในประเทศไทย

   สวนไพโรจน์ เทียนไชย ไม้ประดับ
   http://www.geocities.com/keecharoen/
   เกี่ยวกับ ไม้ดอก ไม้ประดับ สวน พร้อมคำแนะนำใน การดูสายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา พร้อมทั้งหลักการดู ฮวงจุ้ย

   สวนส้มบางมด
   http://www.kmutt.ac.th/commu/orange.html
   ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูก ส้มเขียวหวาน ตั้งแต่การแนะนำพันธุ์ สภาพแวดล้อม วิธีการปลูก การดูแล โรค แมลง การเก็บเกี่ยว

   สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
   http://www.thaigov.go.th/QSB.htm
   สวน พฤกษศาสตร์ ที่รวบรวม พรรณไม้ดอก หลายชนิด เพื่อ การศึกษา ให้ความรู้ และ เป็นแหล่ง พักผ่อน

   สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
   http://qsbg.thaigov.net/
   แหล่งข้อมูลข่าวสารทาง พฤกษศาสตร์ ในประเทศไทย โดยองค์การ สวนพฤกษศาสตร์ สำนัก นายก รัฐมนตรี

   สวนป่าไม้ยมหอม
   http://khaoyai.50megs.com/
   ข้อมูลเกี่ยวกับ สวน ป่า ไม้ยมหอม เขาใหญ่ เทคโนโลยี พร้อมวิธีการปลูก การดูแล

   สวนธรรมพร
   http://www.geocities.comthenstlantis/3281/
   นำเสนอผลงาน เครื่องพ่น สารเคมี กำจัดศัตรูพืช พลังลม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ถึงปัจจุบัน และ ให้ความรู้เรื่อง ไม้มงคล 9 ชนิด

   สวนต้นขนุน
   http://go.to/tonkanoon/
   เว็บไซต์ สำหรับคน รัก ต้นไม้, เว็บบอร์ด ประกาศ ซื้อ-ขาย ถาม-ตอบ ปัญหา และ สาระน่ารู้ เกี่ยวกับต้นไม้

   ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   http://www.seafdec.org/
   รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ SEAFEDC โดยเฉพาะเรื่อง เทคโนโลยี การประมง แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ เทคโนโลยี การจับปลา การแปรรูป สัตว์น้ำ

   ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
   http://www.recoftc.org/
   หน่วยงาน ที่ส่งเสริมการทำงานทาง วนศาสตร์ ชุมชน ทั้งทางด้าน การฝึกอบรม การสนับสนุนแผนการดำเนินงาน ด้าน ป่า ชุมชน ทั้งใน ประเทศไทย และ ในภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิก

   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
   http://www.doae.go.th/doaelink/pnnikhom/index.htm
   จัดตั้งเพื่อมุ่งเน้นให้เกิด ศูนย์กลาง ในการพัฒนางานด้าน การเกษตร โดยการผสมผสาน กิจกรรม โครงการ ต่างๆ ของหน่วยงาน ภายในกรมฯ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงในพื้นที่ ตำบล แบบบูรณาการ และ ให้เกิดศูนย์กลางการถ่ายทอด เทคโนโลยี การเกษตร ซึ่งเป็นภาระกิจหลักของ กรม ส่งเสริมการเกษตร

   ว่านพืชมหัศจรรย์
   http://www.geocities.comugsorn/
   ข้อมูลเกี่ยวกับ พืช มหัศจรรย์ ที่เรียกว่า ว่าน ในเรื่อง ความเชื่อ และ ความศรัทธา


 
Home | News | Journal | Webboard | Web Link | Game | Contact Us
Copyright © 2010 Somyotweb.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม เริ่ม 13/05/2558